REKRUTACJA - prywatne przedszkole Lokomotywa

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania poniżej) można składać:

 • OSOBIŚCIE:

w Niepublicznym Przedszkolu „Lokomotywa” – Wrocław, ul. Dmowskiego 17i lub ul. Barlickiego 1/1b (po wcześniejszym ustaleniu spotkania pod nr telefonu 509 534 421)

 • POCZTĄ TRADYCYJNĄ:

Małopolskie Centrum Edukacji
ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój

 • POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ: skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres: efs@malopolska.edu.pl (oryginał należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do 5 dni od zakwalifikowania do Projektu)

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW - REKRUTACJA CIĄGŁA 

WARUNKI KWALIFIKACJI DO PROJEKTU:

1. zamieszkania na terenie miasta Wrocław
2. wiek dziecka: od 3 do 6 lat

DODATKOWE PUNKTY REKRUTACYJNE BĘDĄ PRZYZNAWANE:

 • 20 pkt. dla bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo matek (wymagane zaświadczenie z Urzędu Pracy dla osób zarejestrowanych lub oświadczenie rodzica dla niepracujących matek nie zarejestrowanych w UP)
 • 20 pkt. dla bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo obojga rodziców (wymagane zaświadczenie z Urzędu Pracy dla osób zarejestrowanych lub oświadczenie rodzica dla niepracujących osób nie zarejestrowanych w UP)
 • 10 pkt. dla rodzin wielodzietnych – trójka dzieci lub więcej (wymagane oświadczenie rodzica)
 • 10 pkt. dla rodzin niepełnych (wymagane oświadczenie rodzica)
 • 10 pkt. dla rodzin objętych pomocą społeczną (wymagane zaświadczenie z PCRP lub MOPS)

 

W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci 3 i 4-letnie (ze względu na przewidywany brak miejsc w przedszkolach publicznych dla tej grupy wiekowej).

Przewiduje się co najmniej 1 miejsce dla dziecka z niepełnosprawnością (wymagane oświadczenie rodzica; kserokopia orzeczenia po zakwalifikowana do Projektu). Poza tym w przypadku zgłoszenia do 6 dzieci z orzeczeniem – nabór ich jest bezwarunkowy (niezależny od punktacji). Powyżej tej liczby zostaną zastosowane dopiero punkty rekrutacyjne.

 O WYNIKACH REKRUTACJI KAŻDY Z RODZICÓW ZOSTANIE POINFORMOWANY TELEFONICZNIE. 

Do pobrania:


Komitywa z Lokomotywą

Jak bez zbędnych oporów i zbytniego lęku powierzyć własne dziecko placówce opiekuńczej, instytucji, która będzie przez większość dnia pełnić nad nim opiekę?

Najlepiej będąc przekonanym, że placówka jest miejscem najbardziej zbliżonym do domu. Tego domu rozumianego nie jako budynek, a jako wewnętrzny stan: ciepła, bezpieczeństwa, spokoju i edukującej opieki.

Przedszkola i żłobki LOKOMOTYWA „zasiedliły się” w pomieszczeniach, które od podstaw zostały stworzone i zaaranżowane z myślą o dzieciach, o zapewnieniu im maksymalnego komfortu, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Wszędzie duże sale zabaw z bezpośrednim dostępem do łazienek, jadalnie, sypialnie i PLACE ZABAW, z dostępem na wyłączność dla podopiecznych LOKOMOTYWY.

Podopiecznych, którzy mają zapewnioną:

 • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30
 • indywidualne podejście dostosowane do możliwości i zdolności
 • wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rewalidator, terapeuta pedagogiczny, pielęgniarka)
 • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
 • cztery posiłki dziennie
 • organizację imprez okolicznościowych
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

W ramach czesnego można liczyć na codzienne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia kreatywne, zajęcia z logopedą, uwzględniające specyfikę rozwoju dziecka na etapie kształtowania aparatu mowy i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, z natychmiastową reakcją na nie.

Ponadto warsztaty plastyczne i ceramiczne, gimnastykę, zajęcia z psem terapeutycznym, wycieczki, spektakle teatralne w placówce, w tym te, tworzone przez same dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi…

LOKOMOTYWA pędzi wraz z rozwojem, a jej celem jest odczarowanie naszego myślenia o opiece instytucjonalnej. Jej wagony są zbliżeniem domu, a każdy opiekun oprócz ciepła i wrodzonej sympatii dzieli się tym, co najlepiej rozwijać potrafi.
Każdy wie za jaki sektor odpowiada, żeby lokomotywa pędziła sprawnie do przodu. Nie umniejszając roli i nie zabierając pierwszeństwa babciom czy nianiom, może warto przyzwyczajać do odruchów społecznych już na pierwszej stacji…

Bądź w komitywie z LOKOMOTYWĄ!