ZAJĘCIA DODATKOWE - prywatne przedszkole Lokomotywa

"Bawiąc się, dziecko uczy się poruszać w świecie właśnie dlatego,
że robi na niby to, co później będzie musiało robić naprawdę"

Umberto Eco 

 

 

Przedszkole -  ul. Barlickiego 1/1b

 

 

Przedszkole – ul. Dmowskiego  17i

 

 

Jęz. angielski

 

poniedziałek  9.00-9.30

środa  9.00-9.30

piątek  9.00 – 9.30

 

Jęz. angielski

 

poniedziałek 9.50 – 10.20

środa  9.50 – 10.20

piątek  9.50 – 10.20

 

 

Logopeda – wtorek  8.00-13.00

 

 

Logopeda czwartek  8.00-13.00

 

Robotyka – wtorek  10.00-10.45

(co dwa tygodnie) 

 

Robotyka wtorek  11.05 – 11.50

(co dwa tygodnie)

 

 

Dogoterapia – wtorek  14.00 – 14.30

(raz w miesiącu)

 

Dogoterapia -  wtorek 15.00 – 15.30

(raz w miesiącu)


W trosce o wszechstronny rozwój naszych Podopiecznych zapewniamy im gamę bezpłatnych zajęć dodatkowych: 

ROBOTYKA: 1x w miesiącu

Jest to seria zajęć skierowanych do starszych dzieci w czasie których dzieci poznają zasady konstruowania robotów i sterowania nimi. Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora z wykorzystaniem najnowszych dostępnych na rynku zestawów. Pod pretekstem świetnej zabawy dzieci mają okazję spróbować swoich sił w starciu z najnowszą technologią i nauczyć się wielu praktycznych umiejętności, w tym kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, podstaw informatyki i mechaniki.
Zajęcia to nie proste „układanie klocków”, ale konstruowanie robotów, które będą potrafiły wykonywać rozmaite czynności. Do użytku naszym kursantom przekazujemy serwomotory, przekładnie zębate, ruchome dźwignie, wysięgniki oraz mikrokontrolery, które umożliwiają sterowanie skonstruowanym robotem. Układy dają możliwość kreatywnego łączenia, a twórczość konstruktorów ogranicza jedynie ludzka wyobraźnia.
Zajęcia rozwijają motorykę rąk, ćwiczą pamięć, wyciszają i niwelują napięcia układu nerwowego, wspomagają ćwiczenia zalecane przy dysleksji i dysgrafii, uczą twórczego, logicznego i przestrzennego myślenia, uczą otwartości i odblokowują dzieci nieśmiałe, uczą pracy w zespole i cieszenia się z sukcesów innych. Zajęcia z robotyki to okazja do świetnej zabawy, a także zdobycia i poszerzenia wiedzy i zainteresowań z zakresu nauk ścisłych – fizyki, mechaniki, informatyki.

JĘZYK ANGIELSKI: 3 x w tygodniu

Potencjał językowy dziecka jest ogromny. Jest w stanie nauczyć się języka obcego poprzez to czego doświadcza na co dzień, co przeżywa i co robi.


Nauczanie języka angielskiego odbywa się u nas w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnych pomocy: plansz tematycznych, kart obrazkowych, środków audio oraz podręczników.
Podczas trwania zajęć lektor posługuje się takimi środkami dydaktycznymi jak piosenki, rymowanki, zgadywanki, gry dydaktyczne oraz zabawy ruchowe, w których ponadto w nauce języka wykorzystywane jest działanie oraz aktywność fizyczna.

 

GIMNASTYKA: 

Gimnastyka korekcyjna służy zarówno profilaktyce wad postawy, jak i korekcie schorzeń już nabytych

Dzięki zajęciom ruchowym nasi Podopieczni rozwijają sprawność ruchową, świadomość własnego ciała i przestrzeni usprawniają motorykę, budują poczucie własnej siły oraz pomagają w nabieraniu zaufania do siebie i innych.

 

DOGOTERAPIA: 1 x w miesiącu

Zajęcia z udziałem psa są jednymi z najbardziej popularnych zajęć w naszych placówkach. Nasi Podopieczni z utęsknieniem czekają na wizyty swoich czworonożnych przyjaciół. Te niesamowite spotkania służą rozwojowi sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu.

Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii: wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i poprawę samooceny.

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Celem zajęć logopedycznych jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach w późniejszej edukacji.
Grupowe zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego logopedę w formie zabawowej mają za zadanie: usprawnić pracę narządów mowy, rozbudzić ciekawość aktywnością słowną, stymulować językowe umiejętności, zwiększyć możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez najmłodsze dzieci, nauczyć poprawnego oddychania i ekonomicznego zużywania powietrza, doskonalić koordynację słuchowo- ruchową, wzbogacać słownictwo i rozwijać umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym i gramatycznym.

Każde dziecko objęte zostanie terapią logopedyczną poprzedzoną dogłębną diagnozą. Na jej podstawie opracowany zostanie plan zajęć indywidualnych lub grupowych dla każdego dziecka.

 

ZAJĘCIA RYTMICZNO-TANECZNE – 1 x w tygodniu

Podczas zajęć rytmiczno – tanecznych, w atmosferze zabawy i radości, rozwija się muzykalność dziecka, wykształca ogólna koordynacja ruchowa, a także rozwija się wyobraźnia i inwencja twórcza. Poznawanie podstawowych kroków hip- hopu, disco, tańca towarzyskiego, samby, walca, rock&rolla rozwija zdolności motoryczne, takie jak: skoczność, szybkość, zwinność, gibkość, równowaga, wytrzymałość oraz wyrabia pamięć rytmiczną i szybką orientację w przestrzeni.
Zajęcia kształtują także spostrzegawczość, refleks, wyobraźnię oraz kreatywność. Dodatkowo pomagają przełamać bariery nieśmiałości, zintegrować się z grupą oraz nabrać pewności siebie.

 

TEATR W PRZEDSZKOLU – 1 raz w miesiącu

Interaktywne spektakle w przedszkolu. Zapraszane teatry realizują metodę UCZYĆ – BAWIĄC. Podczas spektakli (w piosenkach, wyliczankach, powtarzankach, zagadkach) ulubieni bohaterowie bajek przemycają treści wychowawcze lub elementy języka angielskiego, które wplecione są tak, aby nauka nie kojarzyła się dzieciom z monotonnym powtarzaniem. 

20.10.2017 „W 7 dni dookoła bajek”

g. 10:30 Barlickiego 1/1b

g. 11:45 Dmowskiego 17i

 

28.11.2017 „Milutka w malachitowym borze”

g. 10:30 Barlickiego 1/1b

g. 11:45 Dmowskiego 17i

 

20.12.2017 r. „Co się stało z Mikołajem?”

g. 10:30 Barlickiego 1/1b

g. 11:45 Dmowskiego 17i

 

08.01.2018 r. „Bajka do zjedzenia”

g. 10:30 Barlickiego 1/1b

g. 11:45 Dmowskiego 17i

 

07.02.2018 r. „Pipi is coming”

g. 10:30 Barlickiego 1/1b

g. 11:45 Dmowskiego 17i

 

21.03.2018 r. „O pchle, co manier nie miała”

g. 10:30 Barlickiego 1/1b

g. 11:45 Dmowskiego 17i

 

11.04.2018 r. „Przygody Łatka Wąchatka”

g. 10:30 Barlickiego 1/1b

g. 11:45 Dmowskiego 17i

 

09.05.2018 r. „Koziołek Matołek wyrusza w świat”

g. 10:30 Barlickiego 1/1b

g. 11:45 Dmowskiego 17i

 

20.06.2017 r. „Benio w opałach”

g. 10:30 Barlickiego 1/1b

g. 11:45 Dmowskiego 17i

Do pobrania:


Komitywa z Lokomotywą

Jak bez zbędnych oporów i zbytniego lęku powierzyć własne dziecko placówce opiekuńczej, instytucji, która będzie przez większość dnia pełnić nad nim opiekę?

Najlepiej będąc przekonanym, że placówka jest miejscem najbardziej zbliżonym do domu. Tego domu rozumianego nie jako budynek, a jako wewnętrzny stan: ciepła, bezpieczeństwa, spokoju i edukującej opieki.

Przedszkola i żłobki LOKOMOTYWA „zasiedliły się” w pomieszczeniach, które od podstaw zostały stworzone i zaaranżowane z myślą o dzieciach, o zapewnieniu im maksymalnego komfortu, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Wszędzie duże sale zabaw z bezpośrednim dostępem do łazienek, jadalnie, sypialnie i PLACE ZABAW, z dostępem na wyłączność dla podopiecznych LOKOMOTYWY.

Podopiecznych, którzy mają zapewnioną:

  • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30
  • indywidualne podejście dostosowane do możliwości i zdolności
  • wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rewalidator, terapeuta pedagogiczny, pielęgniarka)
  • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
  • cztery posiłki dziennie
  • organizację imprez okolicznościowych
  • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

W ramach czesnego można liczyć na codzienne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia kreatywne, zajęcia z logopedą, uwzględniające specyfikę rozwoju dziecka na etapie kształtowania aparatu mowy i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, z natychmiastową reakcją na nie.

Ponadto warsztaty plastyczne i ceramiczne, gimnastykę, zajęcia z psem terapeutycznym, wycieczki, spektakle teatralne w placówce, w tym te, tworzone przez same dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi…

LOKOMOTYWA pędzi wraz z rozwojem, a jej celem jest odczarowanie naszego myślenia o opiece instytucjonalnej. Jej wagony są zbliżeniem domu, a każdy opiekun oprócz ciepła i wrodzonej sympatii dzieli się tym, co najlepiej rozwijać potrafi.
Każdy wie za jaki sektor odpowiada, żeby lokomotywa pędziła sprawnie do przodu. Nie umniejszając roli i nie zabierając pierwszeństwa babciom czy nianiom, może warto przyzwyczajać do odruchów społecznych już na pierwszej stacji…

Bądź w komitywie z LOKOMOTYWĄ!