Kadra

 

Marta

dyrektor

Obecnie posiadam 6 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym.

Ukończyłam dwie uczelnie wyższe (specjalizacja nauczanie wczesnoszkolne z muzyką oraz nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne).

Zawsze chciałam zostać nauczycielem dzieci, dlatego wybór moich studiów i pracy nie jest przypadkowy. Jako nauczyciel zawsze dokładam wszelkich starań, aby „moje dzieci” rozwijały się wszechstronnie i nabyły gruntowną podstawę niezbędną w dalszym procesie edukacji.

Jestem osobą młodą i ambitną, angażuję się w pracę z dziećmi, zarówno pod względem merytorycznym jak i artystycznym. Mam entuzjastyczne nastawienie do życia i ludzi. W swoim kontakcie z dziećmi i z rodzicami jestem zorganizowana i pomysłowa.
Z dotychczasowego doświadczenia zawodowego czerpię ogromną radość i satysfakcję oraz nadzieję, że wszystko co robię umożliwi mi zostanie jeszcze lepszym dyrektorem.

Agnieszka

nauczyciel, logopeda

Jestem absolwentką studiów licencjackich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kierunku: Wychowanie przedszkolne i Edukacja wczesnoszkolna. Magistra Edukacji wczesnoszkolnej obroniłam na Akademii Ignatianum w Krakowie. Absolwentką logopedii przedszkolnej i szkolnej w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam odbywając praktyki studenckie w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Praca z dziećmi od zawsze mnie pasjonowała; sprawia mi dużo radości i daje poczucie spełnienia. Najważniejsze dla mnie jest bezpieczeństwo i dobro  dziecka. Prowadząc z dziećmi zajęcia staram się aby każde czuło się docenione oraz szczęśliwe. Staram się pomagać małemu człowiekowi w odkrywaniu świata oraz stymulować go do działania w szczególności rozbudzić potencjał i chęć do podjęcia edukacji kierując się myślą Glenna Domana: „Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki”.

Jolanta

nauczyciel, pedagog specjalny

Jestem absolwentką studiów wyższych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, specjalizacja: wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Pedagogika Specjalna - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Praca z dziećmi fascynowała mnie od zawsze już w czasie wakacji często podejmowałam się opieki nad dziećmi, dlatego wybór moich studiów nie był przypadkowy, a wiedzę zdobytą podczas praktyk zawodowych wielokrotnie wykorzystuję w obecnej pracy. Fakt iż, każde dziecko jest wyjątkowe i dostarcza nam nowych doświadczeń, skłania mnie do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy, dlatego ukończyałm również studia podyplomowe na kierunku Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, Zespołem Aspergera.

Praca z dziećmi pozwala dostrzec jak ważne są drobnostki w codziennym życiu pozwalające nam przetrwać i jak trudne są mechanizmy kierujące całym światem z punktu widzenia dzieci. Dlatego mottem mojej pracy zawodowej są słowa Janusza Korczaka, prekursora ponadczasowej idei wychowania dzieci na świadomych i dobrych ludzi, który mówił, że: „Dziecko nie może myśleć «jak dorosły», ale może dziecięco zastanawiać się nad poważnymi zagadnieniami dorosłych; brak wiedzy i doświadczenia zmusza je, by inaczej myślało”. 

 

Paulina

nauczyciel, instruktor Tańca i Teatru

Jestem Absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Prowadzę zajęcia w Pałacu Młodzieży, Teatr Ruchowy i Teatr Muzyczny. Instruktorem tańca jestem od 10 lat, pracowałam w jednej z większych szkół tańca w Nowym Sączu.

Uwielbiam prace z dziećmi, możliwość obserwowania w jaki sposób rozwijają swoje umiejętności, zainteresowania i pasje. Staram się wspierać dzieci w każdej zainstniałej sytuacji. Jestem osobą wesołą, empatyczną i pozytywną z kreatywnym podejściem do nauki.

Ewelina

nauczyciel, lektor języka angielskiego

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat..." podążając złotą myślą Janusza Korczaka obrałam wymarzony zawód: nauczyciel. Studia licencjackie o kierunku: nauczanie początkowe z językiem angielskim a następnie obroniony tytuł magistra na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Pedagogicznym  w Krakowie utwierdziły mnie w przekonaniu, iż w życiu kieruję się sercem. Patrzę na dziecko sercem. Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w moim sercu.  

Kompetencje oraz kilkuletnie doświadczenie pedagogiczne zdobyłam pracując w przedszkolu jako wychowawca, lektor języka angielskiego, a także zastępca dyrektora. Wychowanie i dzielenie się wiedzą to dla mnie misja, którą z pasją realizuję od 6 lat jako pedagog. Wpływ na psychikę i rozwój dziecka, a w efekcie wartościowego człowieka to odpowiedzialność i wyzwanie, ale też największe podziękowanie.

W swojej pracy podążam za słowami H. Cartera: „Tak naprawdę są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła.”

Kinga

nauczyciel

Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Ukończyłam studia licencjackie oraz magisterskie z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku. Zdobyłam je będąc prywatną opiekunką, odbywając praktyki w przedszkolu, szkole podstawowej, a także staż w żłobku trwający pół roku. Doświadczenie uzyskałam również jeżdżąc z dziećmi na obozy (głównie sportowe) oraz półkolonie. Po odbytym stażu pracowałam w żłobku jako młodszy opiekun.

Interesuję się fotografią a także sportem. Trenowałam koszykówkę oraz cheerleading (wraz z drużyną w 2012 roku zdobyliśmy Mistrzostwo Polski). Bardzo lubię pracę z dziećmi. Jestem osobą odpowiedzialną, dlatego w swojej pracy kieruje się bezpieczeństwem podopiecznych. W wolnej chwili lubię oglądać filmy, czytać książki i robić zdjęcia, ale przede wszystkim spędzać czas z bliskimi.

Elżbieta

nauczyciel

Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Ukończyłam studia pierwszego stopnia o specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, a także studia drugiego stopnia o specjalności: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jestem osobą punktualną, odpowiedzialną, troskliwą i pogodną, solidną, która łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi. Praca z dziećmi jest dla mnie realizacją moich pasji i okazją do rozwoju osobistego oraz zawodowego.

W wolnym czasie zajmuje się dziećmi w różnym wieku - od niemowlęctwa po wiek wczesnoszkolny. Uczestniczę w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, które wzbogacają moją wiedzę i umiejętności.

Justyna

nauczyciel

Studia licencjackie skończyłam na Wydziale Nauk Stosowanych w Tarnowie na kierunku : Oligofrenopedagogika z terapią przez sztukę.  

Następnie ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

Ukończyłam również kurs Animatora zabaw dziecięcych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając staż w przedszkolu  a także pracując w przedszkolach jako pomoc nauczyciela oraz nauczyciel.

Przez rok pracowałam w żłobku co było dla mnie szalenie inspirującym i ciekawym doświadczeniem. Z dziećmi pracuję od 2009 r.

Bardzo lubię pracować z dziećmi, prowadzić zajęcia edukacyjne, wymyślać ciekawe prace plastyczne a także bawić się z nimi przy muzyce.

Z racji mojego zawodu jestem osobą cierpliwą i wyrozumiałą ale przede wszystkim odpowiedzialną. Zdaję sobie sprawę, że mam pod opieką Państwa dziecko i kładę bardzo duży nacisk na to aby dziecku nic złego się nie stało.

Prywatnie jestem żoną oraz mamą dwóch dziewczynek, Zuzi oraz Dorotki.