Dofinansowania

Program MALUCH + 2021

DOFINANSOWANIE MIEJSC OPIEKI W NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU LOKOMOTYWA W KRAKOWIE  (UL. RADZIKOWSKIEGO 47C)

Informujemy, że Niepubliczny Żłobek „Lokomotywa” w Krakowie (ul. Radzikowskiego 47c), został zakwalifikowany do udziału w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021.

Kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko miesięcznie wynosi nie więcej niż 80,00 zł i przeznaczona jest na pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów. Dofinansowanie zostało przyznane na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 34 560,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚC ZADANIA:  do 450 mln zł

 

Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym.

Celem programu "Maluch+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.